Confidențialitatea datelor reprezintă pentru noi o componentă extrem de importantă atunci când vine vorba de afaceri. Protejarea datelor cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi, de aceea ne focusăm pe o stocare și o prelucrare corespunzătoare și legală a informațiilor pe care ni le furnizați.

Politica de protejare a datelor în cadrul platformei www.biohumussol.ro se bazează pe următoarele principii de protecție și confidențialitate:

  • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
  • Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
  • Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
  • Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;
    Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
  • Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
  • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
  • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, B.H.S. BIO INOOVATION are obligația de a oferi siguranța datelor utilizatorilor, de a utiliza informațiile furnizate de aceștia doar în scopurile specificate.

Datele cu caracter personal vor fi utilizate doar în scopul onorării comenzilor plasate de client pe site-ul www.biohumussol.ro și cu acordul clientului în scop de marketing.

Clienților li se vor respecta drepturile prevăzute în Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale.

De asemenea, clientul va fi responsabil de siguranța contului personal creat pe www.biohumussol.ro. Dacă acest cont va fi accesat de terțe persoane, B.H.S. BIO INOOVATION nu își asumă consecințele ce vor apărea ulterior, tocmai de aceea este recomandat ca în cazul în care utilizatorul constată că este ceva în neregulă cu contul său personal, să ia legătura cu administratorul www.biohumussol.ro .  

Prin accesarea www.biohumussol.ro , website deținut de B.H.S. BIO INOOVATION, vizitatorii își exprimă acceptul de a primi Cookies, dar acestea nu vor solicita informații personale.