AVANTAJELE DESCOMPUNERII MATERIEI VEGETALE CU BIOHUMUSSOL


IMPORTANȚA RESTURILOR VEGETALE

Însuşirea de fertilitate a solului nu poate exista în lipsa materiei organice. Cea mai accesibilă şi mai ieftină materie organică o constituie resturile vegetale. Ele nu necesită cheltuieli pentru încărcare, transport, distribuire uniformă pe teren şi pentru încorporare în sol. Totodată, ele conţin toate micro și macroelementele de care au nevoie plantele şi în proporţii corespunzătoare


CATEGORII – RESTURILE VEGETALE

 • Rădăcinile tuturor plantelor care totalizează cca 1,5 t/ha substanţă uscată
 • Vrejii de leguminoase, de cartofi ş.a.m.d. – cca 3-4 t/ha substanţă uscată
 • Miriştea rămasă după recoltare care reprezintă 80 kg/ha pentru fiecare 1 cm înălţime
 • Paiele culturilor de cereale ce pot ajunge la 4-6 t/ha substanţă uscată
 • Tulpinile de porumb, tulpinile şi calatidiile de floarea-soarelui pot ajunge la 4-6 t/ha
 • Coletele şi frunzele de sfeclă de zahăr 5-6 t/ha substanţă uscată
 • Masa mare de buruieni care în verile ploioase poate ajunge la 30-40 t/ha

Aportul de elemente nutritive din resturile vegetale (kg/tona)


Aportul de elemente nutritive din resturile vegetale (kg s.a./ha),
obținute prin descompunerea paielor, cu 5L BIOHUMUSSOL / ha


Cantitatea de humus obţinut de la resturile vegetale,
dupa aplicarea a 5L /ha Biohumussol

Este cunoscut faptul că fiecare ciclu de producție consumă aproximativ 1000-1500 kg humus.
Aplicând 5L BIOHUMUSSOL /ha, apoi încorporând paiele în vederea descompunerii rapide,
aportul de humus va rămâne constant.

Condiţiile de descompunere şi mineralizare a materiei organice

 • Să fie tocată la dimensiuni de 5-6 cm
 • Să fie încorporată în sol până la adâncimea de 12-15 cm pentru a beneficia de activitatea aerobă a microorganismelor
 • Să existe temperaturi pozitive. Intensitatea mineralizării creşte cu temperatura, între 10-20°C se dublează şi încă o nouă dublare între 20 30°C, după care scade
 • Solul să aibă umiditate corespunzătoare.